Контакти

Учител Ясен Ботев II DAN

График: Събота и Неделя от 18 до 19 часа

Имейл: iasenbotev@abv.bg; тел. 0888556255

Място на тренировките: Национален стадион Васил Левски, зала 6а (до 6б)