Начало

За нас от изключителна важност е разпространението на принципите на Такемусу Айки (традиционно Айкидо). При изучаване на Такемусу Айки следваме линията на нашия Сен Сей Такеджи Томита. Основните оръжия в Айкидо са Бокен, Джо и Танто. Те са също така и основната връзка с техниките без оръжие (Риай). При практикуване на различните техники на Айкидо се стремим към Будо-път на личностно усъвършенстване и умиротворяване.